Dzięki podpisanemu porozumieniu między Sądem Okręgowym we Wrocławiu a naszą jednostką w dniu 22 maja br. gościła z oficjalna wizytą delegacja polskiego i niemieckiego wymiaru sprawiedliwości z Brunszwiku (Sąd Krajowy i Prokuratura Generalna).

   Celem wizyty były prowadzone oddziaływania penitencjarne wobec skazanych i współpraca jednostki z podmiotami zewnętrznymi. Grupa 20 osób została zapoznana z misją Służby Więziennej poprzez filmy promujące służbę, główne formy oddziaływań resocjalizacyjnych skierowanych wobec skazanych oraz pasje funkcjonariuszy. W spotkaniu brał również przewodnik psa specjalnego sierż. sztab. st. odziałowy Czesław Suchacki wraz z psem specjalnym Nona, który przybliżył tematykę, zagadnienia związane z rolą psa specjalnego w służbie i rolą psów w codziennym życiu.

Głównym zadaniem psów w SW nie jest zwalczanie już zaistniałych przestępstw, ale przede wszystkim prewencja i kontrola nadchodzących z zewnątrz przesyłek i pomieszczeń w środku.

Nie da się ukryć, że Nona po raz kolejny skradła serca uczestników szkolenia.

   Przedstawiciele Sądów wizytowali oddziały mieszkalne, bibliotekę, miejsca pracy skazanych. Szczególne zainteresowanie wizytujących wzbudziła forma zabezpieczeń techniczno - ochronnych, w tym systemy elektroniczne oraz różne formy zatrudniania skazanych.
Na uwagę zasługuje fakt, że wizytacja naszej jednostki przebiegła w atmosferze niezwykłej gościnności, uprzejmości i przyjaźni. Wizyta studyjna zakończyła się wyrażeniem uznania dla działań penitencjarnych, realizowanych w tutejszej jednostce. Na koniec spotkania uczestnicy wizyty otrzymali foldery, broszury związane z tematyką Służby Więziennej.

tekst, zdjęcia: mjr Grażyna Lozia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej