W dniu 23.09.2022 r. w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Organizacja pozarządowa jako partner w procesach wymiaru sprawiedliwości”. Honorowy Patronat na wydarzeniem objęli m.in. Minister Sprawiedliwości oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Organizatorem wydarzenia było Małopolskie Stowarzyszenie Probacja we współpracy z Krakowską Akademią im. F. Modrzewskiego. Głównym celem przedsięwzięcia zaś była prezentacja roli jaką pełnią organizacje pozarządowe i inicjatywy społeczne w szeroko rozumianym procesie wykonywania prawa. W trakcie konferencji wystąpili polscy i zagraniczni prelegenci – przedstawiciele organizacji pozarządowych, świata nauki, jak również praktycy: sędziowie i prokuratorzy.

W dniu 24.09.2022 r. część prelegentów odwiedziła krakowski areszt. Głównym celem spotkanie było przybliżenie uczestnikom konferencji zasad funkcjonowania Aresztu Śledczego oraz specyfiki Służby Więziennej jako formacji mundurowej. W trakcie zwiedzania przybliżono gościom historię Aresztu Śledczego w Krakowie na przestrzeni ostatniego stulecia, główne zadania i cele Służby Więziennej oraz podstawowe zasady obywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej