W związku z trudną sytuacją epidemiczną, od dnia 27.11.2021r. widzenia w Zakładzie Karnym w Przemyślu realizowane będą z zachowaniem zwiększonego reżimu sanitarnego.

W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

1. W widzeniu uczestniczyć będzie mogła maksymalnie jedna osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko.

2. Widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach.

3. Czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,

4. Osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę do zakrywania ust i nosa.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 667 662 015, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_zkprzemysl@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach 9:00 do 14:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia udzielane są w dniach: środy, soboty, niedziele w godzinach od 8:00 do 15:00.


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej