Młodzież ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym odwiedziła mysłowicki areszt.

Młodzi ludzie pozostający pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach odwiedzili areszt w ramach oddziaływań profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym jakie realizowane są we współpracy z tutejszą jednostką penitencjarną.

Młodzież miała okazję obejrzeć film profilaktyczny, a także wysłuchać prelekcji psychologa oraz instruktora  działu ochrony. W dalszej części spotkania goście mogli  także przekonać się, jak wygląda cela mieszkalna, pola spacerowe i świetlica dla skazanych. Rzeczywistość za kratami zrobiła wrażenie na młodych ludziach.

 

Mysłowicki areszt od wielu lat współpracuje z MOPS Mysłowice w kierunku bezpieczeństwa i wspólnego dobra lokalnej społeczności. Poza oddziaływaniami profilaktycznymi skierowanymi do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym – areszt realizuje w porozumieniu z MOPS program dla sprawców przemocy w rodzinie i działania z zakresu pomocy w readaptacji społecznej osób zwalnianych z jednostek penitencjarnych.

 

 

Tekst i zdjęcia: Izabela Chechelska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej