17 marca br. w Areszcie Śledczym w Olsztynie odbyła się uroczysta odprawa roczna, w której uczestniczył płk Wojciech Szczudło - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie.

Tradycją lat poprzednich, w świetlicy aresztu, odbyła się odprawa roczna, mająca na celu podsumowanie działalności jednostki penitencjarnej za rok 2022 oraz przedstawienie zadań na rok 2023.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie płk Marek Bartnicki dokonał podsumowania roku 2022, a także określił cele i zadania na rok 2023. W swoim wystąpieniu przedstawił m.in. przedsięwzięcia, które poprawiły warunki pełnienia służby oraz zwiększyły bezpieczeństwo jednostki.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie płk Wojciech Szczudło podziękował funkcjonariuszom i pracownikom Aresztu Śledczego w Olsztynie za wkład i zaangażowanie włożone w pracę penitencjarną na rzecz tutejszej jednostki.

 

Zespół Prasowy Dyrektora AŚ w Olsztynie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej