W ramach realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Aresztem Śledczym w Krakowie oraz Zakładem Karnym w Szeged (Węgry) delegacja funkcjonariuszy z okręgu krakowskiego odwiedziła węgierską jednostkę.

Porozumienie

Porozumienie pomiędzy jednostkami zawarte zostało w 2014 roku i od tamtej pory współpraca polsko – węgierska rozwija się. Zakład Karny w Szeged jest jedną z największych jednostek penitencjarnych na Węgrzech. Przeznaczony jest dla mężczyzn skazanych na długoterminowe wyroki, w tym karę dożywotniego pozbawienia wolności. W skład kompleksu więziennego wchodzi jednostka główna oraz dwa oddziały zewnętrzne. Ich łączna pojemność wynosi około 1600 miejsc. 

Założenia współpracy

W dniach 13 – 17 maja 2019 roku delegacja funkcjonariuszy z okręgu krakowskiego, pod przewodnictwem płk. Włodzimierza Więckowskiego -  Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej, odwiedziła węgierską jednostkę. Głównym celem współpracy jest wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań systemowych. Rządowy program „Praca dla więźniów” zainspirowany był m.in. węgierskimi doświadczeniami w zakresie zatrudniania osób pozbawionych wolności. Dzięki temu, że oba systemy penitencjarne są do siebie bardzo podobne, a Polska i Węgry egzystują w zbliżonych warunkach polityczno – ekonomicznych możliwa jest skuteczna implementacja korzystnych  i sprawdzonych rozwiązań.

Wymiana doświadczeń

W ramach tegorocznego spotkania polska delegacja miała możliwość poznać organizację zarówno zakładów karnych, jak i aresztów śledczych. Wspólne rozmowy pokazały, że oba kraje maja bardzo podobne problemy. Funkcjonariusze z Węgier przedstawili organizację swoich jednostek, omówili także procedury związane z transportowaniem osadzonych, ze szczególnym uwzględnieniem konwojowania osadzonych niebezpiecznych oraz przedstawili zasady zatrudnienia skazanych – zarówno wewnątrz jednostek, jak też i w spółkach państwowych.

Odrobina praktyki

Chcąc w jak najszerszym stopniu przybliżyć polskiej delegacji praktyczną stronę wykonywania kary pozbawienia wolności  strona węgierska umożliwiła odbycie wizyt w Oddziałach Zewnętrznych Zakładu Karnego w Szeged, w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Solt (który uczestniczy w programie ochrony rodzimych gatunków zwierząt domowych) oraz Areszcie Śledczym w Gyula (miejscowości położonej na pograniczu węgiersko – rumuńskim).

Przyszłość

Ten kilkudniowy wyjazd z całą pewnością dał polskiej delegacji możliwość zapoznania się ogólnymi warunkami odbywania kary pozbawienia wolności na Węgrzech, jak również przybliżył zasady funkcjonowania systemu penitencjarnego. Pozwolił również  na wspólną wymianę doświadczeń oraz zapoznanie się z różnymi rozwiązaniami, zarówno z tymi, które już z sukcesami funkcjonują, jak i takimi, które ciągle są na etapie testów.

 

Tekst i zdjęcia: por. Olga Mazur

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej