W dniu 21 października 2022 r. w Areszcie Śledczym w Krakowie gościli przedstawiciele Zakonu Trójcy Przenajświętszej.

W związku z wizytacją kanoniczną Ministra Generalnego Zakonu Trójcy Przenajświętszej Luigi Buccarellego oraz Radnego Generalnego Aldo Beraldiego w krakowskiej wspólnocie, odbyło się spotkanie z dyrekcją aresztu. Minister Generalny w trakcie realizowania swoich wizytacji zwyczajowo odwiedza miejsca, gdzie posługują bracia.

Wizyta pozwoliła na porównanie doświadczeń zakonników z posługi w różnych krajach świata z sytuacją w Polsce. Ojcowie w areszcie odwiedzili szpital, gdzie mieli możliwość spotkania się z przebywającymi tam skazanymi oraz blok penitencjarny. Następnie udali się do oddziału zewnętrznego w Krakowie – Nowej Hucie.

Posługa duszpasterska dla osób pozbawionych wolności nie jest współczesną ideą. Już w III wieku biskup męczennik św. Cyprian z Kartaginy organizował pomoc dla osób, które trafiały do więzień, a także zbierał fundusze potrzebne do ich wykupu. Praca nad sferą duchową skazanych stanowi rdzeń posługi duszpasterskiej w zakładach karnych i aresztach śledczych. Szczególnie, że pojęcie „więzienia” w wierze katolickiej nie jest rozpatrywane jedynie w kontekście fizycznego miejsca odosobnienia, ale przede wszystkim jej izolacji od Boga, na którą dana osoba sama się skazała popełniając przestępstwo.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej