W dniach 4-8 lipca 2022 r. osadzeni Aresztu Śledczego w Olsztynie brali udział w cyklu wykładów o tematyce antydyskryminacyjnej.

Spotkania te są częścią trwającego programu readaptacji społecznej skazanych z zakresu przeciwdziałania pro kryminalnym postawom pn. „Wszyscy jesteśmy równi”. Program porusza zagadnienia związane ze stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją oraz kształtuje tolerancję skazanych.

Tego rodzaju działanie edukacyjne możliwe jest dzięki porozumieniu o współpracy zawartym w 14 czerwca 2017 r. pomiędzy Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie a Dyrektorem Aresztu Śledczego w Olsztynie.

Wykładowcą był Franciszek Brzozowski historyk, felietonista od wielu lat współpracujący z RODM w Olsztynie.

 

 

Zespół Prasowy AŚ w Olsztynie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej