W dniu 19 listopada br. Areszt Śledczy w Olsztynie gościł studentów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego.

       Wizyta studentów pedagogiki specjalnej olsztyńskiego uniwersytetu odbyła się w ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim        w Olsztynie a Aresztem Śledczym w Olsztynie. W trakcie spotkania z-ca kierownika działu penitencjarnego st. chor. Marta Jaroszewska zapoznała gości z ponad 120 letnią historią aresztu. Następnie przedstawiła zasady odbywania kary pozbawienia wolności, prawa i obowiązki osadzonych. Podczas rozmów ze studentami można było zauważyć, że temat pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz zasad i warunków pobytu w warunkach izolacji więziennej jest dla nich szczególnie ciekawy i interesujący.

Kolejnym punktem prezentacji było zapoznanie ze specyfiką służby w naszej formacji. W trakcie rozmów padło wiele pytań dotyczących warunków formalnych i procedur poprzedzających przyjęcie do pracy w Służbie Więziennej.

Po części teoretycznej studenci mieli okazję obejrzeć jednostkę „od środka”. Przybyli goście mogli obejrzeć cele mieszkalne, świetlicę, kaplicę, place spacerowe.

Tekst i zdjęcia: Zespół Prasowy AŚ w Olsztynie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej