Promocja możliwości zatrudniania skazanych

W minioną sobotę w Słupsku odbyły się targi pracy pod hasłem „Edukacja - Praca - Spotkanie - Aktywnych”. Targi zorganizowała Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa przy współudziale Urzędu Miejskiego, Powiatowego Urzędu Pracy, Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Akademii Pomorskiej i Urzędu Gminy w Słupsku. Dzięki nawiązaniu współpracy z SIP-H swoje stoisko zorganizował także Areszt Śledczy w Słupsku. Nasi funkcjonariusze przedstawili zainteresowanym zasady zatrudniania osób odbywających karę, zwłaszcza korzyści dla kontrahentów płynące z takiej możliwości. My ze swej strony poszukiwaliśmy głównie pracodawców, którzy mogliby zorganizować miejsca pracy wewnątrz naszej jednostki, z uwzględnieniem oferty pracy dla osób o podstawowych kwalifikacjach oraz propozycje pracy tymczasowej. Wszystkim zainteresowanym przekazano broszury informacyjne dotyczące działań realizowanych w ramach programu "Praca dla więźniów". Informacja o potencjalnych pracownikach zza krat została również umieszczona w biuletynie "Gospodarcze Inspiracje". Liczymy, że nasz udział w targach zaowocuje pozyskaniem nowych kontrahentów.

 

 

Tekst: S. Meler                  Zdjęcia: P. Groński, M. Perzyna

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej