Promocja Służby Więziennej oraz Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Sieradzki zakład karny w dniu 09 kwietnia br. uczestniczył w III Sieradzkich Targach Pracy i Doradztwa Zawodowego, organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział Sieradz oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu. Targi przybliżą uczestnikom oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy oraz możliwości korzystania z pomocy doradczej i informacyjnej w zakresie wyboru zawodu i ścieżki edukacyjnej. Sala targowa była podzielona na trzy strefy – strefę przedsiębiorczości, strefę edukacji i doradztwa zawodowego oraz strefę ofert pracy. W pierwszej zainteresowani mogli się skonsultować z przedstawicielami instytucji wsparcia rynku pracy. W drugiej pracownicy placówek doradczych i edukacyjnych udzielali porad na temat kierunków kształcenia i profilu zawodowego. W trzeciej natomiast odwiedzający zapoznawali się z propozycjami zatrudnienia w firmach regionu sieradzkiego.

Sieradzka jednostka penitencjarna miała swoje stoisko w strefie ofert pracy, które dzieliła z ponad 30 wystawcami z rejonu Sieradza i okolic, przedstawiającymi łącznie kilkaset ofert pracy, praktyk, stażu i wolontariatu na terenie Polski i całej Unii Europejskiej. Dodatkowo, w strefach przedsiębiorczości oraz edukacji i doradztwa zawodowego, przedstawiciele różnych instytucji pomagali w zakresie planowania przyszłości zawodowej, ubiegania się o zatrudnienie, samozatrudnienie lub uruchomienie fundacji – stowarzyszenia, bądź przedsiębiorstwa społecznego.

Głownym celem III Sieradzkich Targów Pracy i Doradztwa Zawodowego jest zaprezentowanie uczestnikom dróg prowadzących do wejścia na lokalny rynek pracy. Obejmują one zarówno pracę najemną, założenie działalności gospodarczej, a także samozatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej. Uczestnictwo przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej w tego typu przedsięwzięcieciach jest również jednym z elementów zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia przygotowujących osadzonych do powrotu do społeczeństwa i łatwiejszego poruszania się na rynku pracy po zakończeniu przez nich izolacji penitencjarnej.

 

tekst i zdjęcia kpt. Michał Bogus

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej