20 marca 2019 r. w krakowskim areszcie gościła grupa studentów ze szwedzkiej szkoły Stensund Folkhogskola.

Szkoła ze Stensund prowadzi nowatorski tryb nauczania dla przyszłych studentów Akademii Policyjnej w Sztokholmie, osób planujących pracę w ośrodkach pomocy społecznej, streetworkerów współpracujących z ośrodkami leczenia uzależnień oraz dla osób po terapiach odwykowych podejmujących ponownie nauczanie wyższe.

Głównym celem spotkanie było przybliżenie studentom zasad funkcjonowania Aresztu Śledczego oraz specyfiki Służby Więziennej jako formacji mundurowej. W trakcie zwiedzania przybliżono gościom historię Aresztu Śledczego w Krakowie na przestrzeni ostatniego stulecia, główne zadania i cele Służby Więziennej oraz podstawowe zasady obywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

Tekst: por. Olga Mazur

Zdjęcia: ppor. Natalia Gancarz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej