Chęć niesienia dobra i pomocy innym ludziom, szczególnie osobom chorym i walczącym z nowotworem krwi, stanowi podstawowy element człowieczeństwa i empatii do drugiego człowieka.

Danie szansy drugiej osobie na wyzdrowienie, chociaż brzmi nieprawdopodobnie, wbrew pozorom nie jest aż tak trudne. Jednym ze sposobów, aby stać się prawdziwym bohaterem, jest podzielenie się z chorym swoim szpikiem, tak jak zrobił to nasz kolega – z-ca kierownika działu kwatermistrzowskiego Aresztu Śledczego w Olsztynie. Koledze gratulujemy decyzji, a sami jesteśmy dumni, że znamy Go osobiście!

Fundacja DKMS została założona w 1991 r. z inicjatywy prywatnych osób, opierając się na historii chorej na białaczkę pacjentki Mechtild Harf. Uratowanie jej życia wiązało się jedynie z przeszczepieniem szpiku kostnego od niespokrewnionego Dawcy.

Misją Fundacji DKMS jest znalezienie zgodnego Dawcy dla każdego pacjenta na świecie, który potrzebuje przeszczepienia komórek macierzystych szpiku. W Polsce DKMS działa od 2008 r. jako niezależna organizacja pożytku publicznego oraz jako Ośrodek Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia. Dane statystyczne wskazują na to, że w maju br. zarejestrowanych było ponad 1,4 miliona potencjalnych Dawców szpiku, spośród których 6701 osób oddało swoje komórki macierzyste lub szpik pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Nieustanny wzrost pacjentów, dla których przeszczepienie to jedyna szansa na przeżycie, wykazuje ogromną potrzebę współuczestnictwa i pomocy w tej inicjatywie.

Co zrobić, aby uratować ludzkie życie?

  1. Sprawdź czy możesz zostać dawcą…

- dawcą komórek macierzystych może zostać każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18.a 55. rokiem życia, ważący co najmniej 50 kg.

  1. Zarejestruj się …

- wejdź na stronę fundacji http://www.dkms.pl i wypełnij formularz rejestracyjny.

  1. Twój bliźniak genetyczny potrzebuje pomocy…

- proces poprzedzający oddanie szpiku składa się z trzech etapów: otrzymanie wiadomości telefonicznej o potrzebującym pomocy bliźniaku genetycznym, oddanie krwi w celu ostatecznego potwierdzenia zgodności genetycznej oraz kompleksowe badania wykluczające wszelkie zagrożenia.

  1. Czas na pobranie komórek macierzystych…

- istnieją dwa sposoby: za pomocą pobrania krwiotwórczych komórek macierzystych
z krwi obwodowej oraz pobranie szpiku kostnego z talerza kości biodrowej.

  1. Misja wykonana – podarowałeś szansę na życie!

- poczucie ogromnej satysfakcji, radości i spełnienia. Uzyskanie odznaki „Dawcy Przeszczepu” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, liczba potencjalnych dawców szpiku, zarejestrowanych we wszystkich polskich bazach powiększyła się z 40 tys. do 1,59 mln osób. Wśród nich 1,4 mln stanowią dawcy z Fundacji DKMS. Polacy zajmują 2 miejsce w Europie oraz 4 na świecie.

Pokonajmy nowotwory krwi – dołącz do akcji #POBRANI

 

Źródło: Fundacja DKMS http://www.dkms.pl

Tekst: st. szer. Leszek Mysiewicz
Zdjęcia kpt. Marek Niewiadomski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej