13 marca 2019r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej rozpoczęło się szkolenie na pierwszy stopnień podoficerski Służby Więziennej.

Do udziału w części unitarnej szkolenia skierowano 150 słuchaczy. 14 marca 2019 r. Komendant Ośrodka Szkolenia ppłk Sławomir Paszkowski uroczyście przywitał uczestników, życząc im jednocześnie sukcesów w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności, nawiązał do szczególnego okresu jakim jest 100-lecie istnienia Służby Więziennej.

Szkolenie zawodowe na pierwszy stopień w korpusie podoficerskim funkcjonariuszy Służby Więziennej składa się z trzech części: unitarnej, praktyk zawodowych oraz części specjalistycznej. Cykl szkolenia zakończy egzamin, który odbędzie się dnia 17 lipca 2019r.

1 marca 2019r. Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej, Zarządzeniem nr 6/19 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 26 lutego 2019r., został przekształcony w Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej. Powyższa zmiana daje możliwość przeszkolenia na pierwszy stopień podoficerski większej liczby funkcjonariuszy Służby Więziennej, co z kolei przyczyni się do realizacji potrzeb odnoszących się do szybszej możliwości awansowania na wyższe stopnie i stanowiska służbowe.

 

 

tekst: kpt. Marcin Guz

zdjęcia: OSSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej