Jednym z najtrudniejszych momentów podczas odbywania kary pozbawienia wolności jest niewątpliwie czas Świąt Bożego Narodzenia.

Szczególny czas

Wielkimi krokami zbliża się Boże Narodzenie, zdecydowanie najbardziej rodzinne święta w całym roku. Nie wszystkim będzie dane przeżyć ten niezwykły czas w gronie najbliższych. Boże Narodzenie, które każdy chce spędzać z bliskimi, dla więźniów i aresztowanych jest czasem trudnym. Wzmaga tęsknotę, nawet jeśli do spotkania z bliskimi dojdzie. Dlatego też kadra penitencjarna podejmuje szereg działań mających na celu przygotowanie osadzonych do godnego przeżycia świąt.

 

Oddziaływania wychowawcze

W ramach realizacji programu dotyczącego obrzędowości świątecznej oraz warsztatów plastycznych, osadzeni wykonali kartki świąteczne, stroiki i inne dekoracje bożonarodzeniowe. Osadzeni stroili choinki w korytarzach oddziałów mieszkalnych oraz na świetlicy. W tym szczególnym okresie odbyły się spotkania w grupach wychowawczych, prowadzone i organizowane przez wychowawców i psychologów, ukazujące tradycję świąteczną, dzielenie się opłatkiem przy wspólnym stole, w atmosferze wzajemnej życzliwości i wsparcia.

 

Warsztaty dla ojców

Nadmienić należy, że w okresie przedświątecznym na terenie tutejszej jednostki penitencjarnej po raz kolejny zrealizowano program resocjalizacyjny pn. „Warsztat skutecznego ojca”. To już kolejna edycja, podczas której osadzeni zgłębiali wiedzę z zakresu: funkcjonowania i zachowania dziecka, rozwijania zdolności interpersonalnych, wzrostu zainteresowania własnymi dziećmi, wzmacniania więzi między poszczególnymi członkami rodziny, przedstawienia możliwości spędzania czasu wolnego z dzieckiem, nauki szacunku dla uczuć i potrzeb własnego dziecka oraz akceptacji dla jego trudności i niepowodzeń.

 

Spotkanie rodzinne

Finalnym punktem programu było spotkanie opłatkowe osadzonych z rodzinami na terenie tutejszej jednostki penitencjarnej. Przez dwie godziny osadzeni mogli cieszyć się obecnością najbliższych, podczas zorganizowanego przez funkcjonariuszy spotkania. Zamiarem organizatorów było umożliwienie skazanym przeżycia namiastki wieczerzy wigilijnej wspólnie z rodziną. Osadzeni podczas spotkania przekazali swoim pociechom drobne upominki w postaci stroików oraz ozdób świątecznych, które sami wykonali podczas zajęć plastycznych. Spotkanie przebiegło w świątecznej atmosferze.

 

Pasterka

W kalendarz przeżywania świąt wpisała się już na stałe pasterka dla całej społeczności zakładu w noc wigilijną. W tym roku również zgodnie z tradycją 24 grudnia o północy kapelan więzienny Wojciech Pyrzewski w kaplicy więziennej dla chętnych odprawi pasterkę.

Wszelkie wspomniane działania funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej mają na celu ukazanie osobom pozbawionym wolności, jak ważnym dla zrozumienia istoty Świąt Bożego Narodzenia jest fakt, że w każdym miejscu można godnie i spokojnie przeżyć Święta.

 

 

tekst/zdjęcia: por. Karolina Sławińska.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej