Dnia 10 czerwca br. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej rozpoczęła się cześć specjalistyczna szkolenia na pierwszy stopień podoficerski.

Część specjalistyczna obejmie 150 słuchaczy ze specjalizacji ochronnej i kwatermistrzowskiej. Komendant OSSW w Suchej ppłk. Sławomir Paszkowski, podczas powitania życzył wszystkim pozytywnego ukończenia szkolenia. Jednocześnie przestrzegł przed konsekwencjami złamania zasad regulaminu pobytu. Moduł specjalistyczny zakończy się dnia 17 lipca. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu, funkcjonariusze otrzymają promocję na pierwszy stopień podoficerski w Służbie Więziennej.

 

 kpt. Marcin Guz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej