18 listopada 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej zorganizowano uroczystą akademię, podczas której płk Sławomir Paszkowski – Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej wręczył odznaczenia resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom ośrodka.

Awanse i odznaczenia

Podczas uroczystości na wyższe stopnie służbowe awansowano 17 funkcjonariuszy. Przyznano również jedną odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, trzy odznaczenia „100-lecia polskiego więziennictwa” oraz odznaczenie „Semper paratus”.

Przemówienia

Uroczystość uświetnili zaproszenia goście: Starosta tucholski pan Michał Mróz podziękował funkcjonariuszom za pracę i oddanie na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Zastępca komendanta tucholskiej Policji kom. Marcin Szulczyk w imieniu służb mundurowych pogratulował awansów i odznaczeń oraz podziękował za dotychczasową wzorową współpracę.

Semper paratus

Po raz pierwszy w historii ośrodka Dyrektor Generalny Służby Więziennej przyznał odznaczenie „Semper paratus” plut. Łukaszowi Spychalskiemu, który w czasie wolnym od służby udzielił pomocy ofierze wypadku drogowego.

 

tekst: mjr Marcin Guz

zdjęcia: kpr. Rafał Helmin

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej