W dniach 26 – 30 sierpnia br. w OSSW w Suchej odbyła się narada instruktażowo szkoleniowa.

W odprawie wzięli udział specjaliści z okręgowych inspektoratów Służby Więziennej nadzorujących działalność ochronną, kierownicy działów ochrony z jednostek penitencjarnych oraz wykładowcy z ośrodków szkolenia.

Odprawę rozpoczął płk Zbigniew Gospodarowicz; Dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie. Podczas szkolenia zajmowano się problematyką bezpieczeństwa oraz zagrożeń pożarowych jednostek penitencjarnych. Omówiono również bieżące problemy z jakimi mają do czynienia funkcjonariusze z jednostek podstawowych. Przedstawiciele  ABW zapoznali zebranych z zagadnieniem zagrożenia terrorystycznego w Europie oraz radykalizacją w warunkach izolacji więziennej.

Czwartego dnia odprawy zaproszono producentów urządzeń oraz zabezpieczeń techniczno – ochronnych, którzy podczas zorganizowanej wystawy prezentowali swoje produkty i nowe rozwiązania.

 

tekst, zdjęcia kpt. Marcin Guz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej