Dnia 29 stycznia br. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej słuchacze szkolenia na pierwszy stopień podoficerski oddali krew.

Oddawanie krwi na terenie jednostki odbyło się po raz pierwszy. Wcześniej organizowano cykliczne akcje wyjazdowe do Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Z uwagi na powyższe liczba osób była ograniczona. Obecnie przedstawiciele tej instytucji przyjechali do ośrodka.

Podziel się tym co najcenniejsze

Zaskoczeniem była znaczna frekwencja. Zgłosiło się 59 osób. Większość oddało krew pierwszy raz. Donację poprzedza szereg badań: przebytych chorób (kwestionariusz), morfologia (szczegółowość badania zależy od rodzaju donacji) i badanie wstępne przeprowadzane przez lekarza.
Jednego dnia udało się zebrać 26,5 litra krwi.

Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Podawana jest w stanach zagrożenia życia. Najnowocześniejsze i najbardziej skomplikowane zabiegi operacyjne nie byłyby możliwe do wykonania, gdyby nie było krwi. Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa.

 

Tekst, zdjęcia: mjr Marcin Guz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej