W ramach Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości kolejny raz Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce, na prośbę Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, miał okazję przyjmować prokuratorów, przedstawicieli krajów Unii Europejskiej.

Naszym gościom z Austrii, Chorwacji i Włoch przedstawiono prezentację multimedialną zawierającą informacje na temat funkcjonowania tutejszej jednostki. Zostali oni również oprowadzeni po terenie zakładu.

W kręgu zainteresowania gości znalazły się realizowane w naszej jednostce programy readaptacji. Prokuratorzy zwrócili uwagę na ich oryginalność oraz różnorodność. Goście docenili współpracę z Hospicjum i rolę jaką ten program odgrywa w procesie resocjalizacji. W podobnym tonie wyrażali się o programie „Praca dla więźniów”.

Ponadto podczas zwiedzania zostali również zapoznani z działalnością oddziału terapeutycznego i stosowanymi w terapii metodami utrwalania zachowań sprzyjających zachowywaniu abstynencji.

Z pozytywnym przyjęciem spotkała się infrastruktura zakładu, warunki socjalno-bytowe osadzonych oraz nowoczesne rozwiązania, w tym baterie solarne ogrzewające wodę.

Goście chętnie zadawali pytania i porównywali system penitencjarny Polski z rozwiązaniami stosowanymi w ich rodzimych krajach.

Tekst i zdjęcia: mjr Adam Rachwalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej