8 lutego obchodziliśmy Święto Służby Więziennej, które rozpoczęło tegoroczne obchody jubileuszu 100-lecia funkcjonowania więziennictwa w niepodległej Polsce

8 lutego obchodziliśmy Święto Służby Więziennej, które rozpoczęło tegoroczne obchody jubileuszu 100-lecia funkcjonowania więziennictwa w niepodległej Polsce. Dzień 8 lutego nawiązuje do daty, kiedy został podpisany dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w 1919 roku.

Uroczysta odprawa

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, obchodziliśmy Święto Służby Więziennej 14 lutego 2019 r.  Zaproszonych gości i funkcjonariuszy,  przywitał zastępca komendanta ppłk dr Maciej Gołębiowski. Podczas uroczystej odprawy, funkcjonariusze ośrodka odznaczeni zostali resortowymi odznakami „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Złotą odznakę otrzymał  ppłk Piotr Jarczewski,  srebrną mjr Sebastian Pich,  brązową  mł. chor. Bartłomiej Stępień, st. sierż. Adam Szewczyk. Na wyższe stopnie służbowe zostali mianowani funkcjonariusze: na stopień kapitana - por. Sebastian Grzegorczyk, sierżanta sztabowego -  Zbigniew Sipka, plutonowego -  Mateusz Pastuszak, starszego kaprala -  Paweł Bieliński, Łukasz Jeżyk, sierżanta - Adrian Szcześniak. Podczas uroczystości zostały nadane odznaki 100-lecia polskiego więziennictwa, które otrzymali : ppłk Piotr Jarczewski, mjr Przemysław Golanowski, mjr Marek Kaszczyk, mjr Grzegorz Wieczorek, kpt. Zbigniew Płomiński, chor. Rafał Kalaga, mł. chor. Grażyna Cherubin, mjr w st. spoczynku Krzysztof Jackowski.

Uroczystość uświetnił koncert orkiestry dętej z Koźminka.

W uroczystej odprawie służbowej  udział wzięli m.in. : poseł na Sejm RP, Tomasz Ławniczak, Biskup kaliski Edward Janiak, Prezydent Miasta Kalisza, Krystian Kinastowski, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa, nauki  i oświaty, Zarządu Głównego  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Tekst: mjr Ewa Saganowska

Zdjęcia : COSSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej