Dnia 23 lipca 2019 roku, Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej podpisał umowę na zakup strzelnicy kontenerowej.

W ramach przetargu „unijnego” wyłoniono kontrahenta: Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., który wykona i zainstaluje strzelnicę kontenerową w OSSW w Suchej. Umowę podpisał Komendant OSSW w Suchej ppłk Sławomir Paszkowski z Prezesem Zarządu panem Henrykiem Łabędź, którem towarzyszył pan Robert Pacana – Członek Zarządu Spółki.

Modernizacja Służby Więziennej

Strzelnica została zakupiona ze środków, w ramach „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017 – 2020”. Dotychczas OSSW w Suchej nie posiadał własnej strzelnicy. Kadra i słuchacze korzystali z obiektu należącego do Lasów Państwowych w Plaskoszu nieopodal Tucholi. Zakup własnej strzelnicy znacznie usprawni prowadzenie zajęć w ramach szkolenia strzeleckiego organizowanego dla funkcjonariuszy – słuchaczy szkolenia podoficerskiego i nie tylko.

 

 

tekst, foto: kpt. Marcin Guz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej