Podstawą dobrej i skutecznej interwencji są przeprowadzone wcześniej ćwiczenia.

Dobrze zdają sobie z tego sprawę strażacy. Wiedzą, że łatwiej i bezpieczniej jest działać na terenie czy obiekcie, który się zna, szczególnie, że jednostka penitencjarna to miejsce o szczególnej specyfice i warunkach zakwaterowania przebywających na jej terenie ludzi.

Podczas wizyty w gdańskiej Przeróbce funkcjonariusze PSP zapoznali się z rozmieszczeniem poszczególnych pawilonów mieszkalnych oraz przebiegiem dróg ewakuacyjnych w zakładzie. Część strażaków po raz pierwszy miała okazję poznać topografię więzienia i przyjrzeć się warunkom osadzania oraz zabezpieczeniom mogącym stanowić barierę w przypadku akcji ratowniczych.

Na zakończenie obie strony wskazały, iż spotkanie to było wartościowym doświadczeniem wpisującym się w tzw. dobre praktyki. Dzięki tym odwiedzinom strażacy, zyskali większą wiedzę, a co za tym idzie w przyszłości będą lepiej przygotowani i zorientowani w przypadkach ewentualnych interwencji.

Doświadczenie to wykorzystane zostanie również do tworzenia coraz bardziej realistycznych i opartych na prawdopodobnych przesłankach scenariuszy wspólnych ćwiczeń.

Tekst: mjr Adam Rachwalski, por. Agnieszka Szultka

Zdjęcia: st. chor. Michał Sęczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej