Dnia 14 sierpnia 2021 roku Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa, które reprezentował mjr Sebastian Kłosiński V-ce Prezes Zarządu Głównego SOW wzięło udział w uroczystej gali z okazji 101 rocznicy Bitwy Warszawskiej, której organizatorem był Związek Piłsudczyków RP.

Bitwa Warszawska, zwyczajowo nazywana Cudem nad Wisłą została stoczona w dniach 13–25 sierpnia 1920 roku pomiędzy oddziałami sowieckiej Armii Czerwonej, a armiami Wojska Polskiego, zgrupowanymi nad Wisłą, była to decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej.

Spotkanie przedstawiciela więziennictwa oraz członków Związku Piłsudczyków było wynikiem wieloletniej współpracy SOW oraz Związku. Punktem wspólnym jest niewątpliwie postać Marszałka Józefa Piłsudskiego, który dnia 7 lutego 1919 roku ogłosił dekret dający początek więziennictwu w odrodzonej Polsce.

Spotkanie było bardzo owocne i merytoryczne, ze strony gen. dyw. zw. Józefa Zyska padły wzajemne deklaracje chęci umacniania współpracy i pomocy w realizacji wspólnych zadań statutowych.

Trochę historii…

Związek Piłsudczyków RP Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego – polskie stowarzyszenie odwołujące się bezpośrednio do tradycji myśli i czynu zbrojnego Józefa Piłsudskiego, które zrzesza potomków legionistów marszałka Piłsudskiego i osoby identyfikujące się z jego filozofią życia i działania.

Głównym celem działalności członków Związku jest krzewienie wiedzy o życiu i dokonaniach Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Według informacji, związek założony został 13 września 1988 w miejscowości Różan na Mazowszu z inicjatywy działaczy niepodległościowych, intelektualistów i aktorów, ludzi nauki, kultury i sztuki, kombatantów i żołnierzy. 10 grudnia 1988 r. odbył się I Walny Zjazd, na którym wybrano władze stowarzyszenia. Uchwałą Zarządu Głównego Związku Piłsudczyków RP z 23 września 1989 r. powołano redakcję organu prasowego Stowarzyszenia ”Piłsudczyk”, który początkowo wydany był w formie biuletynu, a od 1994 r. przyjął formę kwartalnika społeczno-historycznego, redaktorem naczelnym organu prasowego Związku jest gen. dyw. ZP Wiesław Leszek Ząbek. Do końca 2020 r. wydano 80 numerów pisma.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej