13 lutego 2019 roku w Piotrkowie Trybunalskim Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Włodzimierz Jacek Głuch wręczyli odznaczenia i awanse funkcjonariuszom i osobom zasłużonym w pracy penitencjarnej

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa kapitan Krzysztof Kutela wręczył Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Łodzi płk. Włodzimierzowi Jackowi Głuchowi, płk. Krzysztofowi Mrówczyńskiemu, ppłk Katarzynie Pawlak-Olińskiej oraz płk. Waldemarowi Miksie odznaki okolicznościowe z okazji jubileuszu 100-lecia polskiego więziennictwa oraz 20-lecia Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej