Momentem kulminacyjnym promocji na pierwszy stopień oficerski – podporucznika Służby Więziennej – było wyróżnienie prymusa szkolenia oficerskiego rocznika 2020/2021.

            W tym roku prymusem został ppor. Mirosław Olejnik ze średnią ocen 4,95. Funkcjonariusz pełni na co dzień służbę na stanowisku młodszego wychowawcy w Zakładzie Karnym w Potulicach.  Zgodnie z tradycją prymus otrzymał szablę oficerską od Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa, wręczenia w imieniu Zarządu Głównego dokonał Prezes kpt. Krzystof Kutela.

            Należy w tym miejscu zauważyć, że Zakład Karny w Potulicach ma już bogatą tradycję w zakresie posiadania w swoim gronie prymusów, bowiem wśród absolwentów szkolenia oficerskiego rocznika 2019/2020 tytuł ten uzyskała ppor. Justyna Sejdowska, również funkcjonariusz potulickiej jednostki.

            Zarząd Główny Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa wierzy, że zdobyta w trakcie szkolenia oficerskiego wiedza i zaszczepione zasady etyczne zaowocują w toku dalszej służby. Prymusowi życzymy samych sukcesów w osiąganiu wyznaczonych celów i spełnienia marzeń.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej