W dniach 3-5 czerwca 2022 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie odbyło się posiedzenie członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Prezesów Kół Terenowych SOW.

Celem spotkania było omówienie spraw związanych z dalszą działalnością Stowarzyszenia i podjęcie stosownych uchwał.

Podczas spotkania omówiono dotychczasową działalność Stowarzyszenia, jego Kół Terenowych oraz uchwalono plan działania do końca roku. Zarząd Główny przyjął informację i zatwierdził preliminarze przychodów i wydatków w 2022 roku, omówione zostały ogólne założenia dla obchodów 25-lecia SOW oraz zbliżającego się Krajowego Walnego Zebrania Delegatów.

Podczas posiedzenia, uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa nadano płk. w st.spocz. Piotrowi Warenikowi (Przewodniczącemu Głównej Komisji Rewizyjnej SOW) Pierścień Oficerski Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa. Pierścień jest Wyróżnieniem Oficerskim nadawanym oficerom Służby Więziennej przez Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa. Przyznaje się go za walory moralne, postępowanie zgodne z honorem oficerskim oraz szczególne zasługi w służbie Ojczyzny.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej