Prymus szkolenia oficerskiego z rąk prezesa Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa otrzymał pamiątkową szablę oficerską.

    W dniu 24 maja 2019 roku 297 funkcjonariuszy, ukończyło szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej. Na zaproszenie komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, płk. Ryszarda Czaprackiego w uroczystościach wzięli udział: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Ławniczak, prezydent miasta Kalisza, Krystian Kinastowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza, Tadeusz Skarżyński, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa, kpt. Krzysztof Kutela, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Zbigniew Haściłło, przedstawiciele Służby Więziennej oraz zaprzyjaźnionych służb mundurowych: wojska, policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, straży miejskiej, przedstawiciele duchowieństwa i oświaty.

            Prymusem szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski został plut. Krystian Kostur, mł. inspektor działu penitencjarnego z Zakładu Karnego w Tarnowie – Mościcach, uzyskując najlepszy wynik w nauce 5,64. Z rąk prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa otrzymał pamiątkową dedykowaną szablę oficerską.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej