W dniach 07 - 08 listopada br. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Komitetu Fundacji Sztandaru.

      W posiedzeniu udział wzięli również zaproszeni goście w osobach płk. Włodzimierza Jacka Głucha – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi, ppłk. Tomasza Witkowskiego – Z-cy Komendanta Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach oraz ppłk. Jacka Jarzyny przedstawiciel Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Podczas posiedzenia ppłk Jacek Jarzyna przeprowadził szkolenie pt. „protokół dyplomatyczny oraz urzędowy savoir vivre”, w którym oprócz członków Stowarzyszenia uczestniczyła kadra ośrodka.

            Po szkoleniu zostały omówione sprawy bieżące związane z działalnością Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Przewodniczący Komitetu Fundacji Sztandaru Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa płk Piotr Warenik zapoznał wszystkich zebranych z opracowanym Regulaminem oraz Aktem Nadania Sztandaru. W związku z opracowaniem wzoru sztandaru oraz zebraniem środków pieniężnych, podjęto decyzję o złożeniu zamówienia na wykonanie Sztandaru Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa. Sprawami organizacyjnymi związanymi z oprawą uroczystości nadania sztandaru kierować będzie kpt. Krzysztof Kutela – Prezes Zarządu Głównego. Planowanym terminem w/w uroczystości jest dzień 13 lutego 2020 roku, a miejscem Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie.

            Kolejnym z omawianych przedsięwzięć urzędującego zarządu było podjęcie uchwały dotyczącej nadania Odznaki Długoletniej Działalności Statutowej Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa oraz zasad, trybu nadawania i noszenia.

    Komisja Odznaki na podstawie uchwały Nr KM/DS./2/19 z dnia 08 listopada br. postanowiła uhonorować n/w osoby:

Odznaka złota:

1. płk Piotr Warenik, leg. 15;

2. mjr w st. spocz. Zdzisława Kurzydlak, leg. 16.

Odznaka srebrna:

1. mł. chor. Danuta Barska, leg. 17;

2. mł. chor. Ilona Żurańska, leg. 18.

Odznaka brązowa:

1. płk Krzysztof Mrówczyński, leg. 19;

2. ppłk Tomasz Witkowski, leg. 20;

3. mjr Dariusz Bochyński, leg. 21;

4. mjr w st. spocz. Janusz Marchwiany, leg. 22;

5. mjr Marcin Dybała, leg. 23;

6. mjr Maciej Popławski, leg. 24.

Zarząd Główny postanowił uhonorować Odznaką XX-lecia Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa n/w osoby:

1. ppłk Jacek Jarzyna,

2. mjr Mariusz Zalewski.

     Ponadto kpt. Marii Sojko została wręczona Brązowa Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa, nadana przez Komisję Odznaki Honorowej podczas posiedzenia w dniu 24 kwietnia br. W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa Odznakę Honorową wręczył Prezes         kpt. Krzysztof Kutela.

     Na zakończenie posiedzenia uczestnicy zostali zapoznani z nową stroną internetową Stowarzyszenia, której na mocy uchwały Zarządu Głównego, projektantem i administratorem jest mjr Marcin Dybała.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej