W dniach 25-26 kwietnia br. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa.

               Było to pierwsze od ubiegłorocznego Krajowego Walnego Zebrania Delegatów posiedzenie obecnie urzędujących władz Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa.                      

               W posiedzeniu udział wzięli również zaproszeni goście w osobach płk. Włodzimierza Jacka Głucha – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi, ppłk. Tomasza Witkowskiego – Z-cy Komendanta Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach oraz Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa mjr w st. spocz. Grzegorz Gdula i kpt. w st. spocz. Krzysztof Stefaniec.

            W czasie posiedzenia zostały omówione sprawy bieżące związane z działalnością oraz przedsięwzięcia podejmowane przez Stowarzyszenie w roku jubileuszowym Służby Więziennej. Sprawą nadrzędną było podjęcie działań związanych z fundacją sztandaru Stowarzyszenia, do czego Zarząd Główny został zobligowany w dniu 5 października 2018 roku, podczas Krajowego Walnego Zebrania Delegatów w Popowie. Uczestnicy posiedzenia jednogłośnie podjęli stosowną uchwałę na mocy, której powołano Komitet Fundacji Sztandaru Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa, w składzie którego znaleźli się:

  • płk Piotr Warenik – Przewodniczący Komitetu;
  • płk Włodzimierz Jacek Głuch – Z-ca Przewodniczącego;
  • kpt. Sebastian Kłosiński – Sekretarz Komitetu;
  • mjr. w st. spocz. Zdzisława Kurzydlak – Skarbnik Komitetu;
  • ppłk Tomasz Witkowski – Członek Komitetu.

   Kolejnym z omawianych przedsięwzięć urzędującego zarządu było podjęcie uchwały dotyczącej nadania Godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa płk. w st. spocz. Markowi Wojtowiczowi – Prezesowi Zarządu Głównego kadencji 2008-2013, którą przyjęto jednogłośnie. W związku z absencją chorobową płk. Marka Wójtowicza, atrybut Członka Honorowego w postaci pamiątkowego ryngrafu w imieniu wyróżnionego odebrał płk Piotr Warenik – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie. Podczas posiedzenia została również przyjęta jednogłośnie uchwała dotycząca ustanowienia Odznaki  Honorowej Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa oraz zasad,  trybu nadawania i noszenia w sprawie której szczęśliwie zakończył się proces legislacyjny.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej