W dniach 23 – 24 lipca br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie odbyła się narada instruktażowo – szkoleniowa dla kierowników działów dozoru elektronicznego

W dniach 23 – 24 lipca br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie odbyła się narada instruktażowo – szkoleniowa dla kierowników działów dozoru elektronicznego, której przewodniczyli gen. Paweł Nasiłowski – Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Dozoru Elektronicznego wraz z zastępcami, Zbigniew Wiśniewski – Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych oraz Barbara Wilamowska – Kierownik Zespołu Obsługi Centrali Monitorowania. Ponadto w spotkaniu udział wzięli ppłk Dariusz Małolepszy - Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach wraz z zastępcą oraz kpt. Krzysztof Kutela – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa.

Podczas inauguracji spotkania Prezes Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa na podstawie Uchwały Nr KM/1/20 Komisji Odznaki Honorowej z dnia 13.02.2020 roku wręczył złotą odznakę honorową gen. Pawłowi Nasiłowskiemu i płk. Włodzimierzowi Paszkowskiemu. Złożył również  serdeczne podziękowania za wsparcie i życzliwość, którą cieszy się Stowarzyszenie oraz zaangażowanie w jego działalność statutową.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej