Projekt sztandaru SOW, oraz zapowiedź konferencji o tematyce „rola sztandaru jako symbolu wyższych wartości, takich jak wolność, honor, duma, chwała”

Środowisko nasze przekonane jest o ważnej roli sztandaru formacji w Niepodległej Ojczyźnie oraz jego znaczenia dla procesu kształtowania właściwych postaw obywatelskich wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej. W związku z powyższym Zarząd Główny planuje w dniu 13 lutego 2020 roku organizację konferencji o tematyce „rola sztandaru jako symbolu wyższych wartości, takich jak wolność, honor, duma, chwała”, która odbędzie się w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie. Podczas Konferencji odprawiona zostanie Msza Święta koncelebrowana, poświęcenie oraz uroczyste nadanie sztandaru Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej