Środki oddziaływania penitencjarnego w polskim systemie penitencjarnym – wczoraj i dziś

Konferencję zorganizował Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi we współpracy z Zakładem Prawa Karnego Wykonawczego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 30.11.2018 r.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej