Konferencja naukowa "Etos i etyka służbowa"

      W dniach 6-8 maja 2018 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom "Etosu i etyki służbowej" z okazji jubileuszu 100-tniej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, jubileuszu 100-lecia Służby Więziennej oraz dwudziestolecia Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa. W konferencji wzięli udział m.in.: Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk. Grzegorz Fedorowicz, Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia CZSW mjr Grzegorz Bajda, Komendant COSSW w Kaliszu płk. Ryszard Czapracki, Komendanci OSSW w Kulach mjr Dariusz Małolepszy i mjr Tomasz Witkowski, przedstawiciele Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. Piotr Petrykowski, prof. Marta Urlińska oraz dr Magdalena Urlińska, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW Czesław Tuła, przewodniczący Zarządu Głównego KZEiR SW płk. w st. spocz. Janusz Kwiecień. Prezes Stowarzyszenia Oficerów Więzienictwa por. Krzysztof Kutela wręczył odznaki okolicznościowe 20-lecia Stowarzyszenia Oficerów Więzienictwa osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju stowarzyszenia. Dodatkowo Koło Terenowe Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa przy Zakłądzie Karnym w Potulicach odznaczyło złotym medalem honorowym SOW: Dyrektora Generalnego SW gen. Jacka Kitlińskiego, Zastepcę Dyrektora Generalnego SW płk. Grzegorza Fedorowicza oraz Prezesa Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa por. Krzysztofa Kutelę.

            Podczas konferencji prelengencji poruszali problematykę: prof. Maria Urlińska - "Integracja więzienników w kontekście SOW", mjr dr Sebastiam Plich – "Etyka zawodowa jako wyznacznik profesjonalizmu funkcjonariuszy Służby Więziennej", kpt. Paulina Ryś-Gonera -"Etos Służby Więziennej" oraz dr Magdalena Urlińska – "Etos służbowy - pojęcie".

            W trakcie konferencji odbył się również pokaz broni czarnoprochowej oraz nowoczesnego uzbrojenia, które pozyskała Służba Więzienna w ostatnim okresie.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej