Wyróżnienie dla funkcjonariusza Aresztu Śledczego w Słupsku

Na corocznej gdyńskiej konferencji podsumowującej działalność zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zastępca kierownika działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Słupsku – mjr Przemysław Groński – został uhonorowany statuetką ambasadora kampanii „Biała Wstążka”. Wyróżnienie to jest efektem kilkuletniej pracy w zespole oraz realizacji zajęć według modelu Duluth z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec członków rodziny dla osadzonych. Gratulujemy koledze i życzymy kolejnych sukcesów.

Więcej informacji: http://gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-przeciwko-przemocy,503330

 

Tekst: S Meler              Zdjęcia: M. Kowalski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej