Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej przyświecały zawodom sportowym zorganizowanym za murami nyskiego więzienia.

Z okazji obchodów Święta Odzyskania Niepodległości, 13 listopada br. w hali sportowej Zakładu Karnego w Nysie, odbył się Wielobój Sprawnościowy o Puchar Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie por. Sebastian Jankowicz rozpoczynając zawody, w swoim wystąpieniu nawiązał do tradycji historycznych powstania odrodzonej Polski.

Do rywalizacji przystąpiło 20 skazanych. Zawody miały na celu sprawdzenie cech motorycznych uczestników, poprzez wyłonienie zwycięzcy w konkurencjach: rzut piłką lekarską, bieg po kopercie, skok w dal z miejsca, bieg wahadłowy, zwis na drążku na jednej ręce, tor przeszkód. Wśród uczestników poziom sportowej rywalizacji był bardzo wyrównany, a o wyłonieniu  zwycięzcy decydowały ułamki sekund i centymetry zdobyte w poszczególnych konkurencjach - powiedział organizator i główny arbiter zawodów, starszy wychowawca ds. sportu mjr Arkadiusz Hoc.

Tekst i zdjęcia: mjr Henryk Hoc

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej