Reprezentacja Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie zajęła pierwsze miejsce w organizowanym przez słowacką Policję Halowym Turnieju Piłki Nożnej w Starej Lubovni.

W dniach 12-13 kwietnia reprezentacja Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie, na zaproszenie strony słowackiej, wzięła udział w turnieju piłki nożnej organizowanym przez Komendę Policji w Starej Lubovni. Turniej odbył się pod nazwą XIX Memoriał Franciszka Slodicaka dla upamiętnienia byłego komendanta i zasłużonego działacza sportowego Policji w Starej Lubovni. W rozgrywkach wzięło udział osiem drużyn: sześć reprezentujących słowacką Policję oraz dwie z Polski - Regionalne Centrum Informacji z Krakowa oraz drużyna krakowskiej Służby Więziennej. Zespoły rywalizowały o Puchar Przechodni Stowarzyszenia IPA i Związków Zawodowych Policjantów w Starej Lubovni. Grano systemem każdy z każdym po jednym meczu. Reprezentacja krakowskich więzienników wygrała wszystkie swoje mecze, zajmując pierwsze miejsce. Reprezentant okręgu krakowskiego - Krystian Zaręba z zakładu karnego w Pińczowie został Królem Strzelców turnieju.
Okolicznościowe puchary, dyplomy i statuetki najlepszym zawodnikom oraz drużynom wręczył płk Judc. Jan Devera - komendant Policji w Starej Lubovni.

tekst: por. Anna Czajczyk

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej