Początkiem kwietnia br. w głubczyckiej jednostce penitencjarnej rozpoczęły się odchody międzynarodowego święta sportu. Aktyw kulturalno-oświatowy pod opieką kadry penitencjarnej przygotował szereg inicjatyw i zajęć o charakterze sportowym.

Międzynarodowy Dzień Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dniem obchodów wyznaczono 6 kwietnia, co upamiętnia otwarcie w 1896 roku w greckich Atenach pierwszych letnich igrzysk olimpijskich. Opisane święto było okazją do rozbudowania dodatkowych zajęć o charakterze sportowym. Zgodnie z  kodeksem karnym wykonawczym skazani mają możliwość  uczestniczyć w zajęciach sportowych.  Są one  organizowane przez wychowawcę ds. sportu i przybierają różne formy. Skazani grają w gry zespołowe na placach spacerowych lub świetlicach oddziałowych. Korzystają także ze sprzętów sportowych zapewniających im podtrzymanie aktywności fizycznej. Na terenie Zakładu Karnego w Głubczycach w tym okresie przygotowano 7 turniejów sportowych. Były to wzmagania w tenisa stołowego, darta oraz piłkarzyków stolikowych. Wzięło w nich udział 97 osadzonych z tutejszej jednostki. Rywalizacja odbywał a się w duchu FAIR PLAY zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami. Zakładowy radiowęzeł głosił szereg pogadanek o tematyce zdrowego trybu życia poprzez uprawianie sportu i rekreacji. Nie zabrakło również gazetki informacyjnej  oraz ulubionego konkursu wiedzy na temat sportu i samego święta.

Sport jest niezastąpionym narzędziem wychowawczym i ważnym środkiem w procesie resocjalizacji obok terapii, pracy, czy nauki. Jest także dla więźniów środkiem do walki ze słabościami, daje możliwość przełamywania barier. Rola i potencjału sportu w izolacji penitencjarnej to nie tylko ćwiczenia fizyczne, ale przede wszystkim nauka cierpliwości i umiejętność współpracy w grupie, które są istotne i ważne na wielu płaszczyznach życia nie tylko dla osób pozbawionych wolności.

Tekst i zdjęcia: por. Bartłomiej Kawulok

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej