6 października na Dziewiczej Górze w Czerwonaku k. Poznaniu odbył się, organizowany przez Zakład Karny w Koziegłowach, Bieg Służb Mundurowych. To wydarzenie związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, przywołało pamięć o ludziach, którzy nierzadko poświęcili życie, abyśmy cieszyli się wolnością. Ponad 100 uczestników pobiegło oddając cześć tym, którzy walczyli o niepodległość.

W Biegu Niepodlegości, którego patronatem objął Wójt Gminy Czerwonak Jacek Sommerfeld, uczestniczyły służby mundurowe oraz żołnierze z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Dziękujemy za udział i pomoc w organizacji Komendantowi Policji w Czerwonaku, Komendantowi Straży Gminnej w Czerwonaku, Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 8 z Bolechowa. Niewątpliwą atrakcją, szczególnie dla najmłodszych uczestników była prezentacja pojazdów wojskowych.

W biegu, w którego organizację włączyło się Stowarzyszenie Czerwonak Biega, nieocenioną pomoc okazali harcerze jednej z drużyn Hufca Czerwonak. Na zaproszenie dyrektora przybyła liczna grupa młodzieży z klas mundurowych z Zespołu Szkół Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie.

Bieg uświetnił swoją obecnością Zbigniew Maurycy Kowalski – żołnierz Armii Krajowej, zasłużony za specjalne zasługi dla narodu polskiego i państwa polskiego odznaczeniem Polonia Mater Nostra Est, który doprowadził do ufundowania w 2004 r.,  pomnika Gloria Orlikom Kresowych Stanic. Właśnie na jego posesji w Czerwonaku, przy ul. Okrężnej 5 co roku odbywaja się uroczystości upamiętniające wydarzenia Rzezi Wołyńskiej i wspominające obrońców granic na Kresach oraz tych, kórzy oddali życie za Polskę.

kpt. Joanna Wiśniewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej