Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całej Polsce apelują o oddawanie osocza przez osoby, które wyzdrowiały po chorobie COVID-19. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Grójcu i Aresztu Śledczego w Radomiu odpowiedzieli na ten apel. W RCKiK Radom dzielili się dzisiaj swoim osoczem. To bezcenny dar życia. Od 7 do 11 grudnia osocze będzie oddawane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej na terenie całego kraju. Akcję tą osobistym nadzorem objął wiceminister Michał Woś.

Terapia osoczem

Krew oraz jej składniki to bezcenny dar. W dobie panującej epidemii wirusa SARS-CoV-2 szczególnie pożądane jest osocze. Osocze zawierające przeciwciała pacjentów, którzy pokonali zakażenie SARS-CoV-2 podaje się w drodze transfuzji chorym na COVID-19. Terapia ma na celu zwiększenie ilości przeciwciał we krwi osób chorych, którzy często nie są w stanie wytworzyć własnych przeciwciał lub wytwarzają je zbyt wolno, niewspółmiernie do rozwoju zakażenia. Przeciwciała dawcy pomagają pacjentowi zwalczyć chorobę, przyspieszają procesy obronne i pozwalają skuteczniej walczyć z koronawirusem.

Oddając krew lub osocze ratujesz życie

W Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa osocze oddaje coraz więcej ozdrowieńców, ale z powodu dużej liczby zachorowań na COVID-19, rośnie również zapotrzebowanie na ten lek, którego inaczej nie da się pozyskać. Dlatego od 7 do 11 grudnia osocze będzie oddawane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej na terenie całego kraju. Akcję tą osobistym nadzorem objął wiceminister Michał Woś, który też jest ozdrowieńcem. Weźmie w niej  udział  674 funkcjonariuszy SW – 298 odda krew, a 376 odda 240 640 ml osocza i w ten sposób być może uratuje życie ok. 1500 osobom chorym na Covid-19. Oddając krew i osocze funkcjonariusze ratują zagrożone życie.

Idź za przykładem funkcjonariuszy SW

Osoby, które wyzdrowiały lub przeszły zakażenie bezobjawowo i chcą oddać osocze, powinny zadzwonić do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, aby umówić się na wizytę. W RCKiK Radom i Oddziale Terenowym w Grójcu dostępne są cztery specjalne numery telefonów dla ozdrowieńców. Osocze mogą oddać osoby w wieku 18 – 65 lat po zakażeniu SARS-CoV-2, po wyzdrowieniu z potwierdzonego COVID-19, u których minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji. Pobieranie osocza nie jest zabiegiem bolesnym – co potwierdzają nasi funkcjonariusze. Jest całkowicie bezpieczne i trwa od 30 do 40 minut. Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy, podczas której krew rozdziela się w separatorze na osocze oraz pozostałe składniki, przetaczane z powrotem do tej samej żyły dawcy. Jednorazowo pobierane jest od dawcy około 600 ml osocza. Zgodnie z obowiązującą procedurą osocze od ozdrowieńców można pobrać 3 razy w odstępie tygodniowym. Jeżeli dawca nadal ma wystarczające miano przeciwciał, kolejne donacje może oddawać w odstępach dwutygodniowych. Jeden dawca może jednorazowo być źródłem leku dla trzech pacjentów. Dlatego tak ważne jest, aby osoby po przebytej chorobie oddawały krew, w ten sposób ratując zdrowie i życie innych.

#ResortSprawiedliwościPomaga

Funkcjonariusze Służby Więziennej zawsze są gotowi do niesienia pomocy. Wielokrotnie udowodnili swoje zaangażowanie w działania społeczne, m.in. w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga. Dzisiejsze przedsięwzięcie to wyjątkowy przykład niesienia pomocy w ratowaniu ludzkiego życia. Funkcjonariusze którzy dziś stawili się w radomskiej stacji krwiodawstwa oddają krew regularnie, zarówno podczas ogólnopolskich inicjatyw, m.in. „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” z okazji Narodowego Święta Niepodległości czy „Służymy Pomocą – mamy to we krwi” w święto Służby Więziennej. Więziennicy z Radomia i Grójca po raz kolejny pokazali, że pomaganie mamy we krwi! Chętnych takich jak oni wciąż potrzeba. Niech ich przykład będzie zachętą dla innych.

Zdjęcia: ppor. Joanna Karpeta, SW | Opracowanie: ppor. Marek Pikulski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej