Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Olsztynie chętnie angażuje się we wszelkiego rodzaju akcje pomocowe które są ważnym elementem procesu resocjalizacji.

W październiku b.r skazani przebywający w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie aktywnie zaangażowali się w akcję składania skarbonek dla Fundacji „Przyszłość dla dzieci”. Skarbonki będą wykorzystane w kampanii Kilometry Dobra. Jest to stworzona w Polsce międzynarodowa kampania dobroczynna w której co roku mogą wziąć udział organizacje z całego świata. Cieszy fakt, że Służba Więzienna ma wkład w tym jakże słusznym przedsięwzięciu.

Tekst i zdjęcia: plut. Paweł Łukaszewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej