19 października br. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Olsztynie odbył się mityng otwarty wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

W mityngu wziął udział Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie, Kierownik Działu Penitencjarnego, psycholodzy, osadzeni oraz członkowie wspólnoty Anonimowych Alkoholików, którzy w tym dniu licznie przybyli do jednostki, by głosić przesłanie wspólnoty.

Członkowie AA przedstawili historię powstania ruchu i wyjaśnili zasady funkcjonowania grup. Najbardziej emocjonujące były ich osobiste historie. Słuchając jak wiele mieli trudności i jak wielką walkę stoczyli by żyć w trzeźwości, trudno wątpić, że pomoc drugiego człowieka ma ogromne znaczenie i tylko w ten sposób, dając sobie wzajemne wsparcie można trwać w trzeźwości.

Trochę historii

Wspólnota Anonimowych Alkoholików powstała w 1935 r. w Akron w USA. Dwaj „beznadziejni alkoholicy” – makler giełdowy Bill W. oraz lekarz – chirurg Bob S. odkryli, że rozmowa alkoholików, którzy chcą uwolnić się od picia alkoholu pozwala na zatrzymanie obsesji picia. Zaczęli szukać innych zainteresowanych tą ideą i tak powstały mityngi AA. Potem zauważyli, że dla utrzymania abstynencji konieczne jest dokonanie pewnej przemiany duchowej oraz stałe działanie w niesieniu pomocy innym cierpiącym.

W 1939 r. wydali książkę pt. „Anonimowi Alkoholicy”, w której opisali swoje doświadczenia powracania do zdrowia w oparciu o Program Dwunastu Kroków. Wspólnota rozrastała się w szybkim tempie, a artykuł dziennikarza Jacka Alexandra w „Saturday Evening Post” w 1941 r. spowodował wielki rozgłos w całych Stanach Zjednoczonych.

W 1946 r. pojawiła się potrzeba ustalenia zasad współdziałania dużej liczby grup i tak powstało Dwanaście Tradycji. Relacje wewnątrz tworzącej się struktury służb reguluje opisane przez Billa W. Dwanaście Koncepcji dla Służb Światowych, opublikowane w 1962 r. W ten sposób utworzone zostały Trzy Legaty AA: Zdrowienie (12 Kroków), Jedność (12 Tradycji), Służba (12 Koncepcji)

W latach 40 – tych Anonimowi Alkoholicy trafili do Europy. W Polsce pierwsza grupa AA „Eleusis” powstała w 1974 r. w Poznaniu (istnieje do dzisiaj). Szacuje się, że na świecie działa około 120 000, w Polsce 2800 grup AA.

Mityngi AA w Oddziale Zewnętrznym w Olsztynie odbywają się raz w tygodniu. Może brać w nich udział każdy osadzony, który zgłosi taką chęć.

 

Tekst i zdjęcia: Zespół Prasowy Dyrektora AS w Olsztynie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej