16 maja br. w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie odbyło się szkolenie zorganizowane dla kuratorów dla dorosłych okręgu olsztyńskiego.

Podczas szkolenia wykład „ Czynności podmiotu dozorującego” wygłosił Koordynator zespołu terenowego Systemu Dozoru Elektronicznego Aresztu Śledczego w Olsztynie. Podczas swojej prezentacji przedstawił krótką historię systemu dozoru elektronicznego w Polsce, omówił zmiany wynikające z przejęcia dozoru przez Służbę Więzienną oraz przedstawił strukturę zespołu terenowego który znajduje się w Areszcie Śledczym w Olsztynie. W kolejnej części wykładu zaprezentował statystyki pokazujące procentowy wskaźnik skazanych odbywających karę w SDE w okręgu olsztyńskim. Wystąpienie zakończono prezentacją urządzeń monitorujących, wykorzystywanych w trakcie odbywania kary w w/w systemie.

 

Tekst: kpt. Marek Niewiadomski


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej