Skazani będą pracować nieodpłatnie na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „ARKA” im. Ks. Juliana Żołnierkiewicza w Olsztynie.

5 stycznia 2023 r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie ppłk Marek Bartnicki podpisał nową umowę, dotyczącą nieodpłatnego zatrudnienia skazanych poza terenem jednostki w systemie bez konwojenta na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „ARKA” im. Ks. Juliana Żołnierkiewicza w Olsztynie.

       Skazani będą wykonywali drobne prace remontowo-naprawcze i gospodarcze w budynku stowarzyszenia i jego otoczeniu.

       Zatrudnienie odbywać się będzie w ramach programu „Praca dla więźniów” realizowanego przez Służbę Więzienną.

Osadzeni poprzez pracę uczą się społecznie pożądanych postaw takich jak: systematyczność, punktualność, odpowiedzialność, czy też umiejętność pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego. Praca ma istotne znaczenie dla higieny psychicznej, bowiem osadzony czuje się potrzebny i uczy się pracy oraz współdziałania z innymi. Jest to często pierwsze zajęcie w życiu skazanych powodujące wyrobienie umiejętności i potrzeby pracy określane jako wychowanie do pracy oraz wzmacnia przekonanie, że to praca, a nie przestępstwo jest sposobem na życie.

 

Tekst oraz zdjęcia: Zespół Prasowy AŚ w Olsztynie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej