W śląskich więzieniach nie ma czasu na wakacyjną przerwę. Na pełnych obrotach pracują funkcjonariusze, bez przerwy szkolą się skazani. Aktualnie jest realizowanych 16 szkoleń zawodowych w ramach unijnego programu PO WER. Tylko w tym roku przeprowadzono 57 cykli szkoleniowych, a 681 skazanych zdobyło nowe umiejętności zawodowe. Prawie 63 % z nich pracuje.

Z POWER’em do pracy

Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” jest realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W 84,28% zostanie sfinansowany ze środków unijnych (EFS).

Nowy zawód. Nowa praca

Spawacz, kucharz-kelner, brukarz, monter, murarz czy krawcowa. Zawody i umiejętności, które zwiększają zdolność skazanych do zatrudnienia i zarobkowania. Są pożądane na rynku pracy i zwiększają szansę tym, którzy po odbyciu kary będą chcieli z możliwości zmiany skorzystać. Szkolenia to ogromna okazja zdobycia umiejętności zawodowych przez skazanych, spośród których wielu posiada jedynie wykształcenie podstawowe bądź nigdy nie pracowało.

Nowa szansa

Dzięki szkoleniom skazani nie tylko nabywają atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności zawodowe, dające odpowiednią gratyfikację finansową pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku otwartym, ale także umiejętności społeczne, m.in. zdolność racjonalnego gospodarowania czasem, autoprezentacji, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, sposobami poszukiwania pracy, prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą, itp.

Każde szkolenie obejmuje kurs teoretyczny i praktyczny, aktywizację zawodową oraz naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Tekst: mjr Justyna Siedlecka

Zdj. archiwum SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej