Wizyta studentów pedagogiki w Oddziale Zewnętrznym w Słupsku

Po raz kolejny w jednostce odbyły się zajęcia praktyczne dla studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku. Przyszli pedagodzy, wychowawcy mogli zapoznać się z realiami placówki penitencjarnej i możliwościami realizacji procesu resocjalizacji przestępców odbywających karę w zakładzie karnym typu półotwartego i otwartego. Zastępca kierownika działu penitencjarnego przedstawił podstawowe zasady działania Służby Więziennej, a przede wszystkim scharakteryzował realizowane działania ochronne i wychowawcze, zmierzające do readaptacji osadzonych.

Jak zawsze, najbardziej interesowały studentów warunki pobytu skazanych w jednostce, wyposażenie cel i możliwości zagospodarowania czasu wolnego. Zaciekawiła ich również organizacja codziennej pracy wychowawcy ii typowe problemy występujące w kontakcie ze skazanymi.

Mamy nadzieje, że wizyta w zakładzie karnym nie tylko przybliżyła przyszłym pedagogom pracę w więzieniu, ale  pomoże podjąć w przyszłości decyzje w kwestii wyboru drogi zawodowej.

 

Tekst: S. Meler             Zdjęcia: P. Chalecki

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej