Celem działalności Zespołu ds. readaptacji społecznej osób skazanych, objętych działaniami w trybie art. 164 § 1 Kkw jest wszechstronna diagnoza deficytów w celu podjęcia stosownych oddziaływań przygotowujących do pełnego powrotu do społeczeństwa .

28 listopada 2018 r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie odbyło się spotkanie Warmińsko-Mazurskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. Jednym z prelegentów był młodszy wychowawca  Oddziału Zewnętrznego w Olsztynie Aresztu Śledczego w Olsztynie plut. Paweł Łukaszewicz, który wspólnie z kurator Dorotą Malicką przedstawił działalność Zespołu do Spraw Readaptacji Społecznej Osób Skazanych Objętych Działaniami w Trybie art. 164 § 1 Kkw. działającego w Areszcie Śledczym w Olsztynie. W trakcie prezentacji zostały omówione podstawy prawne działalności Zespołu, zakres wsparcia udzielany przez poszczególne instytucje uczestniczące w pracach, przedstawiono również korzyści płynące z realizacji projektu. Sporo uwagi poświęcono również przedstawieniu poszczególnych przypadków oddziaływań wobec osób skazanych uczestniczących w projekcie, prezentując podjęte przez Zespół działania oraz ich efekt końcowy, czyli stopień realizacji przez skazanego założonego zakresu wsparcia po opuszczeniu zakładu karnego.

Zespół ds. readaptacji społecznej osób skazanych, objętych działaniami w trybie art. 164 § 1 Kkw. jest interdyscyplinarnym, eksperymentalnym modelem współpracy, który został powołany do życia na mocy porozumienia zawartego 6 czerwca 2016 r. pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Olsztynie, Kuratorem Okręgowym Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz podmiotami, o których mowa w art. 38 § 1 Kkw takimi jak: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, OHP w Olsztynie, Stowarzyszeniem Arka, Caritas Olsztyn.

 

Tekst: plut. Paweł Łukaszewicz

Zdjęcia: mjr Jarosław Witek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej