18 lipca 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej miała miejsce wyjątkowa uroczystość.Po raz pierwszy w Suchej zostali wypromowani podoficerowie Służby Więziennej. Promocja była zwieńczeniem czteromiesięcznego procesu dydaktycznego.

Zaproszenie do udziału w uroczystości przyjęli: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy płk Jacek Gościak, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie płk Piotr Warenik, Wójt Gminy Lubiewo pani Joanna Jastak, Komendant Powiatowy Policji w Tucholi nadkom. Wiesław Gapa, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi st. bryg. Dariusz Goźliński. Ponadto liczne grono kardy dydaktycznej z jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

148 słuchaczy zdało z wynikiem pozytywnym egzamin kończący szkolenie podoficerskie. Najwyższe lokaty zajęli ex aequo dwaj funkcjonariusze: st. szer. Kamil Pietranis AŚ Olsztyn oraz szer. Damian Nowakowski AŚ Poznań, osiągając średnią ocen 4,87. Kolejno do promocji przystąpili funkcjonariusze, którzy zajęli drugie miejsce pod względem średniej ocen (4,80): st. szer. Katarzyna Duczyc AŚ Bydgoszcz, szer. Katarzyna Kaczmarkiewicz AŚ Poznań oraz szer. Piotr Jarocki AŚ Piotrków Trybunalski. Wyżej wymienieni słuchacze za bardzo dobre wyniki w nauce dodatkowo otrzymali nagrody finansowe. Ponadto komendant OSSW w Suchej nagrodził urlopem nagrodowym jeszcze ośmiu słuchaczy za prezentowaną wzorową postawę oraz duże zaangażowanie w wykonywanie dodatkowych obowiązków służbowych.

W trakcie uroczystości odczytano, specjalnie napisany na tę okazję list Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego.

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej w obecnej formie istnieje od 1 marca 2019 roku, wówczas zmieniono nazwę oraz wyznaczono nowe zdania dla kadry ośrodka. Dnia 13 marca rozpoczęło się szkolenie na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej, które po czterech miesiącach dobiegło końca.

 

Tekst: kpt. Marcin Guz

Zdjęcia: OSSW w Suchej

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej