Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie promując Służbę Więzienną jako formację mundurową oraz chcąc zintensyfikować prowadzenie działań prewencyjnych wśród młodzieży zawarł dwa porozumienia ze szkołami średnimi.

Porozumienia zawarte zostały z XXV Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie im. S. Żeromskiego oraz z Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej. Celem ich realizacji jest zapoznanie uczniów ze strukturą i zadaniami Służby Więziennej oraz zaproponowanie młodzieży możliwości podjęcia służby w trzeciej co do wielkości formacji mundurowej w Polsce. Dodatkowo, spotkania z funkcjonariuszami mają podnieść świadomość prawną uczniów, a także zwrócić ich uwagę na negatywne konsekwencje zachowań ryzykownych.

Kończąc szkołę średnią młodzież zawsze staje przed trudnym wyborem swojej dalszej drogi życiowej. Wybierając Służbę Więzienną można albo zdecydować się na studia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości (i być w służbie kandydackiej) albo od razu po przejściu postępowania kwalifikacyjnego wstąpić w szeregi naszej formacji.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej