Organizowanie zatrudnienia wewnątrz zakładu karnego

Praca osadzonych w trakcie odbywania kary to jeden z najważniejszych środków oddziaływania penitencjarnego. Zapewnienie zatrudnienia osobom przebywającym w zakładzie karnym to aktualny priorytet w działaniach podejmowanych
przez administrację jednostki. W ramach tych działań funkcjonariusze realizujący zadania związane z organizacją miejsc pracy dla skazanych podejmują kroki zmierzające do propagowania wśród podmiotów gospodarczych możliwości wynikających z rządowego programu "Praca dla więźniów". Ponieważ nie wszyscy osadzeni mogą podjąć zatrudnienie na zewnątrz jednostki, istotne staje się poszukiwanie także takich pracodawców, z którymi współpraca opierać się może na organizacji miejsc pracy wewnątrz jednostki penitencjarnej.

W bieżącym miesiącu odbyły się spotkania z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku oraz Słupskiej Izby Przemysłowo - Handlowej, na których przedstawiono założenia programu "Praca dla więźniów" i oczekiwania naszej jednostki zwłaszcza w zakresie poszukiwania kontrahenta, dla którego skazani mogliby świadczyć pracę wewnątrz zakładu. Przekazano informatory dotyczące zasad zatrudniania osób pozbawionych wolności, w tym korzyści płynących z tego tytułu dla pracodawców. Obie instytucje wyraziły chęć współpracy poprzez propagowanie wśród swoich klientów i członków zatrudnienia osadzonych oraz możliwość udziału aresztu w organizowanych przez nie targach pracy. Informacja o potencjalnych pracownikach zza krat zostanie również ujęta w kolejnym numerze  biuletynu "Gospodarcze Inspiracje". Mamy nadzieję, że nasze starania zaowocują podpisaniem umów z nowymi kontrahentami.


Tekst: S. Meler              Grafika: S. Meler     Zdjęcia: M. Perzyna, S. Meler

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej